Laatste Nieuws

Wat doen wij?

Menigeen weet wat de “Brandweer” doet. Deze moedige mannen en vrouwen blussen branden en redden mensen kundig en met enorme inzet. Maar wat doen we nu bij de Jeugdbrandweer? Dit is voor veel mensen nog een redelijk onbekend iets.
Wij hopen met deze pagina een beeld te kunnen scheppen wat wij doen.

Oefenen

Jeugdbrandweer Moerdijk komt elke vrijdagavond samen voor een oefening. Meestal is dit een inzet in een school, woning of fabriek. Het gaat erom hoe je het beste een (nep)brand veilig en juist kan benaderen en kan blussen. Naast het blussen, leert men ook hoe de grote brandweer te werk gaat. Wat er geleerd wordt, is een deel van de opleiding “manschappen” dit is de basiscursus wat alle brandweermensen moeten hebben. Dus als lid van de jeugdbrandweer heb je al heel wat kennis opgedaan voor die cursus als je bij een brandweerkorps aansluit!

Wedstrijden

Hier kijkt ons korps het meeste naar uit. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd door Stichting Jeugdbrandweer Nederland. Hier strijden alle korpsen uit heel Nederland voor de landstitel: “Beste jeugdbrandweer ploeg van Nederland”! Tijdens deze wedstrijden testen ze de ploegen op hun vaardigheden van brandbestrijding, die zij hebben geleerd tijdens de oefeningen. Dit gebeurd in verschillende categorieën; lage druk junioren, lage druk aspiranten & hoge druk aspiranten.

Collecteren

Naast de spannende wedstrijden en de actieve oefeningen gaat Jeugdbrandweer Moerdijk collecteren voor de brandwonden stichting. Dit in het dorp Zevenbergschen Hoek. Elk jaar gaan de leden langs de deuren om te vragen of men iets over heeft voor de brandwondenstichting.

Rolstoelvierdaagse

Elk jaar wordt in Zevenbergen de rolstoelvierdaagse georganiseerd voor de mensen uit de zorgorganisatie Circonflex. Bij deze avondvierdaagse gaan de mensen 4 dagen een tocht door heel Zevenbergen heen. Voor het oversteken en gevaarlijke situaties is er Corps Jeugdbrandweer Moerdijk die een handje helpt. Door het verkeer te regelen, kunnen de mensen rustig oversteken. Daarnaast delen wij tijdens de pauze het drinken aan iedereen uit.

Slachtoffer spelen

Net als de jeugdbrandweer oefent de brandweer in alle 6 de posten van gemeente Moerdijk. Vaak spelen de jeugdbrandweerleden dan slachtoffer. Zij kunnen dan ook leren hoe de grote brandweer te werk gaat en voor de brandweermensen zijn dan de oefeningen realistischer. Naast deze oefeningen zijn de leden ook slachtoffer bij evenementen en demonstraties.